Leg 39 Sonntag 29.7.2012 KOSH Oshkosh Wisconsin – KBTP Butler Pensylvania, distance flown 442,2 nm time 3 hours 30 minutes