Leg 30, Freitag 6.07.2012, Apia, Fagalli, NSFI, Samoa – Pago Pago, NSTU,american Samoa, distance flown 68,7 nm, time 39 minutes